WALNE ZGROMADZENIE 15.06.2019 GODZ. 16.00

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zgromadzenie członków Cechu , które odbędzie się w dniu 15.06.2019 o godz. 16.00 w Kamieniu Pomorskim na ul. Garncarskiej 4 w budynku PSONI. Drugi termin ustalony jest w tym samym dniu na godz. 16.15 w którym Walne Zgromadzenie odbędzie się bez względu na qworum. Zapraszamy serdecznie i prosimy o potwierdzenie przybycia, telefonicznie pod nr. telefonu 91 38 20 653 lub osobiście w biurze Cechu w Kamieniu Pomorskim na ul. Mieszka I-go 6A.