Reprezentatywność wypełnienie oświadczeń- pilne

Szanowni Państwo,

prosimy wszystkich Członków Cechu o przybycie z pieczątka do biura Cechu w celu wypełnienia oświadczenia o stanie zatrudnienia,  które Cech zobowiązany jest przesłać do Związku Rzemiosła Polskiego.  Terminem przekazania oświadczeń jest połowa marca 2022 roku. W związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze przybycie do biura Cechu.

Związek Rzemiosła Polskiego jako organizacja uczestnicząca w Radzie Dialogu Społecznego po stronie pracodawców, zobowiązany jest co cztery lata badać reprezentatywność. W bieżącym roku konieczne jest zweryfikowanie danych decydujących o statusie reprezentatywnej organizacji pracodawców, zgodnie z art.24 i 25 ustawy z dnia 24.07.2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Potwierdzenie spełnienia kryteriów określonych w w/w przepisach pozwoli na utrzymanie członkostwa ZRP w radzie Dialogu Społecznego oraz reprezentowanie środowiska rzemieślniczego przez przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ZRP.

Poniżej znajdują się oświadczenia – można wypełnić w domu i dostarczyć do biura Cechu lub wypełnić na miejscu.

Formularz nr 1 – oświadczenie o stanie zatrudnienia u przedsiębiorcy – rzemieślnika- członka ZRP : FORMULARZ NR 1

Formularz nr 2 – oświadczenie o stanie zatrudnienia u przedsiębiorcy nie będącego rzemieślnikiem – członka ZRP:

FORMULARZ NR 2

Poniżej znajduje się instrukcja wypełniania:

INSTRUKCJA