Reklama twojej firmy na kalendarzu Cechu na rok 2020 !

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości umieszczenia reklamy Państwa firmy na kalendarzu trójdzielnym Cechu 2020. Koszt wynosi 200 zł/brutto za 15 sztuk. Prosimy o zgłaszanie się w biurze Cechu.

Chętnych prosimy o przesłanie e-mailem opracowania graficznego  wizytówki firmy, ponieważ nie będzie możliwe zamieszczenie scanu wizytówki.
Opłatę za kalendarz należy uiścić osobiście w biurze Cechu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Ilość miejsc ograniczona !!!

Na zdjęciu Kalendarz na rok 2019.