REFUNDACJE MARZEC KWIECIEŃ MAJ 2020 !!!

Informuje, że można już składać dokumenty na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020. Należy donieść do Biura Cechu następujące dokumenty: DRA, RSA, LISTY PŁAC za powyższe miesiące , niezaleganie z ZUS wydane po 15.06.2020, oraz potwierdzenia opłacenia składek z ZUS, albo jeżeli wystąpiono o umorzenie składek z ZUS decyzje z ZUS o umorzeniu za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020. Zapraszamy