Projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Na zlecenie PARP następujący Operatorzy:
1. MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.
2. CTS Sp. z o. o.
3. KDKINFO Sp. z o. o.
realizują projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników.
Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 r.
Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach to:
W ramach projektów przyjęto maksymalną wartość dofinansowania, która może zostać przyznana na 1 pracownika (nie ma limitu na firmę):
HANDEL- MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ 6 656,00 zł netto
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA- MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ 6 581,70zł netto
GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA- MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ 6 698,30
zł netto
ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW- MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ 6 526,90zł netto
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA-MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ 6 389,70zł netto
IT – MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ
6 800,00zł netto
ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI- 7 767,20zł netto
Wsparcie będzie realizowane do 30 czerwca 2021 r.
Celem projektu jest podniesienie do 30 czerwca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII.
W załączeniu plakat informacyjno-promocyjny z kontaktami do poszczególnych sektorów.
W razie jakichkolwiek pytań
Katarzyna Zawadzka-Specjalista ds. projektów
MDDP spółka akcyjna
Akademia Biznesu sp. k.
Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56 | 00-844 Warszawa
tel. +48 503 455 559 | fax +48 22 211 20 90
katarzyna.zawadzka@akademiamddp.pl | www.akademiamddp.pl