Nauka zawodu jest ważnym zadaniem realizowanym przez pracodawców - rzemieślników. W tym zakresie Cech oferuje pomoc. Obsługuje rzemieślników, uczniów i rodziców w zakresie spraw związanych z uczniami - młodocianymi pracownikami, między innymi takich jak kompletowanie dokumentów, sporządzanie umów, itp. ogłoszenie pracodawców chcących przyjąć na naukę zawodu od 01.09.2019 roku.
Ogłoszenie w załączniku.
Wynagrodzenie ucznia młodocianego