Praktyczna nauka zawodu od 29 kwietnia 2021 dla kl.III

Dotyczy uczniów młodocianych !

W nawiązaniu do decyzji ministra edukacji odnośnie przedłużenia obowiązujących zasad ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, które odnoszą się do terminu 18 kwietnia br. – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom III klas branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Oznaczać to będzie, że młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i będący uczniami III roku nauki w najbliższym tygodniu powinni stawić się u pracodawców w wyznaczone dni, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Poniżej link
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia