Opłata za Egzamin czeladniczy kl III

Opłata za egzamin czeladniczy uczniów kl.III !

Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za egzamin czeladniczy.Pracodawca musi zapłacić za egzamin czeladniczy najpóźniej do 15.08.2021roku.
Opłaty należy dokonać na konto Izby Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin
KWOTA 723,80zł.
Nr konta 18 9396 0007 2002 0013 8136 0001
tytułem: Opłata za egzamin czeladniczy imię i nazwisko ucznia, zawód jaki będzie zdawać uczeń.