Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego WAŁCZ 08.06.2019

8 czerwca 2019 r. w Wałczu odbyły się uroczyste obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego zorganizowane przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św., odprawioną pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Krzysztofa Zadarko, w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu. Stąd wszyscy przeszli w asyście orkiestry dętej na Galę Akademii Rzemiosła do WCK. Gospodarzami uroczystości byli: prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie Władysław Jefremienko oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu Stefan Nurek. Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości byli między innymi posłowie, lokalni samorządowcy, delegacje cechów oraz spółdzielni rzemieślniczych, a także przedstawiciele szkół i instytucji współpracujących z rzemieślnikami z całego województwa. Jako Delegacja  Cechu Rzemiosł Róznych i Przedsiębiorców udali się członkowie Zarządu w składzie : Starszy Cechu Adam Tetela, Podstarszy Cechu Waldemar Panek, Skarbnik Cechu Marek Kamiński, Zastępca Członka Zarządu Cechu Bogdan Kokolus. Serdecznie dziękujemy członkom Delegacji . .