Nabór do Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej Mi ŚP w Szczecinie

Trwa nabór do Komisji egzaminacyjnej Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczość w Szczecinie

Aktualnie Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie poszukuje wykwalifikowanych specjalistów do komisji egzaminacyjnych w zawodach: krawiec, kucharz, kelner, cukiernik, piekarz, fryzjer/fryzjer męski, dekarz, brukarz, moner zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wizażysta/stylistka, kosmetyczka, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy.

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.), (dokument w załączeniu).

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Oświaty Izby Rzemieślniczej MiŚP w Szczecinie pod nr tel. 91-422-34-85 oraz w biurze Cechu pod nr tel. 91 38 20 653

Wymogi kwalifikacyjne względem kandydatów ubiegających się o powołanie do komisji (2)

Klauzula informacyjna w zakresie pełnienia funkcji w komisji egzaminacyjnej Ankieta członka komisji egz

Oświadczenie na potrzeby wystawienia informacji o wysokości uzyskanego przychodu za rok podatkowy(3) (1)