SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty
6 maja 2020
MŁODOCIANI PRACOWNICY
25 maja 2020

MŁODOCIANI PRACOWNICY

Na dzień dzisiejszy utrzymane jest zwolnienie młodocianych ze świadczenia pracy do dnia 24 maja 2020 roku.

 

 

Z wyrazami szacunku

Rafał Dąbrowski

Dyrektor Izby Rzemieślniczej

 

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

al. Wojska Polskiego 78

70 – 482 Szczecin

tel. (0-91) 422-22-78,

tel. gsm +48 516-144-221,

www.irszczecin.pl

www.facebook.com/irszn