kalendarz na rok 2022

Informujemy o możliwości umieszczenia reklamy Państwa firmy na kalendarzu trójdzielnym Cechu 2022.

Koszt zależy od ilości zamówionych kalendarzy. Prosimy o zgłaszanie się w biurze Cechu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem tel. 91 38 20 653 lub email: crrkamien@onet.eu

Ilość miejsc ograniczona !!!