Kalendarz 2022

Cech planuje wydać kalendarz trójdzielny na rok 2022, na którym umieszczone zostaną reklamy firm członków naszego Cechu.
Cena uzależniona od ilości zamówionych kalendarzy.
Szczegółowe informacje w biurze Cechu pod nr tel. 91 38 20 653

Ilość miejsc ograniczona !!!