Gaszyn challenge

Cech Rzemiosł podjął wyzwanie i nominuje dalej: Ciastkarnia Wieslaw Żelek, PGK Kamień Pomorski, Izba Rzemieślnicza w Szczecinie, Grupa Zapaśnicza Wiking Wolin.