egzamin czeladniczy 2022 – zmiany

W związku z wprowadzonymi zmianami w sposobie przeprowadzania i organizowania egzaminów czeladniczych w roku 2022 informujemy, iż zmienił się termin przeprowadzania egzaminów czeladniczych, które muszą odbyć się do 10 czerwca 2022 roku.
Zgodnie z Rozporządzeniem koszt egzaminu czeladniczego w pierwszym terminie pokrywa Pracodawca.
Poniżej adres i konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty:

Opłatę za egzamin czeladniczy należy przelać na adres:

Izba Rzemieślnicza Mi ŚP w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

Kwota 760,71 złotych za jednego ucznia.Numer konta Bankowego: 18 9396 0007 2002 0013 8136 0001

W tytule opłaty należy wpisać – imię i nazwisko ucznia oraz zawód jaki zdaje uczeń.W przypadku nie przystąpienia do egzaminu czeladniczego uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły !


Pracodawca zobowiązany jest zapłacić za egzamin czeladniczy oraz przesłać e-mailem lub dostarczyć osobiście potwierdzenie zapłaty do biura Cechu jak najszybciej, jednak nie później niż do 21.02.2022 roku.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego musi zostać złożony, z załączonym potwierdzeniem opłaty za egzamin. W przypadku nie przedłożenia potwierdzenia opłaty wniosek zostanie odrzucony.


Poniżej znajdują się niezbędne informacje dotyczące egzaminów czeladniczych w 2022 roku, które zostały przesłane przez Izbę Rzemieślniczą MiŚP w Szczecinie. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W razie pytań proszę o kontakt z biurem.