Ceremonia Pogrzebowa Jerzego Ziemby

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi

Ś.P.

Jerzego Ziemby

długoletniego członka Cechu

Zawiadamiamy, że Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

16 marca 2021 roku (wtorek)o godz. 14.00

przy grobie na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców

w Kamieniu Pomorskim