Nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego organizuje:

- okresowe kursy bhp dla pracodawców,
- okresowe kursy bhp dla pracowników,
- kursy pedagogiczne dla instruktorów szkolących uczniów,
- inne kursy zawodowe w zależności od potrzeb.