21 grudnia 2020

Życzenia Świąteczno- Noworoczne

26 listopada 2020

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r
16 listopada 2020

KALENDARZE CECHU RZEMIOSŁ 2021

Cech Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim zbiera zamówienia na kalendarze Cechowskie na rok 2021. Cena kalendarzy: pakiet 15 sztuk 230 zł, natomiast umieszczenia na nim reklamy swojej firmy 40 zł. Zapisy zbieramy w Biurze Cechu bądź pod nr telefonu 91 38 20 653.  Zapraszamy do 30.11.2020 r.
10 listopada 2020

DNIA 11.11.2020 R. BIURO CECHU JEST NIECZYNNE

6 listopada 2020

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec Jednocześnie przypominamy, Zwolnienie dotyczy: Młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych. Zwolnienie nie dotyczy: Młodocianych pracowników, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec
23 października 2020

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ograniczenia obejmą okres od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Młodociani pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) – zgodnie z art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 ze zm.) będą zwolnieni obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – komunikat MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
12 października 2020

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim w dniach 19.10.2020 oraz 26.10.2020 o godz 8:00 będzie przeprowadzał szkolenie BHP dla pracowników. Cena szkolenia około 80 zł. Zapraszamy do zapisów w biurze cechu bądź telefonicznie.

18 września 2020

Przypominamy, że jutro 19.09.2020 (sobota) o godz 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sali konferencyjnej PSONI ul. Garncarska 4 godz. 16.00.

10 września 2020

W PIĄTEK (11.09.2020 R.) BIURO CECHU NIECZYNNE

8 września 2020

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW 2020

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim z dnia 31.08.2020 zwołuje na dzień  19.09.2020 ( sobota) na godz. 16.00 WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW CECHU  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH  I PRZEDSIĘBIORCÓW W  KAMIENIU  POMORSKIM. Zgromadzenie odbędzie się w PSONI Koło Kamień Pomorski ul. Garncarska 4 W załączeniu przesyłamy programowy […]
31 sierpnia 2020

DNIA1.09.2020 ( WTOREK) BIURO CECHU NIECZYNNE.

13 sierpnia 2020

W PIĄTEK ( 14.08.2020) BIURO CECHU NIECZYNNE