Boże Ciało 20.06.2019

W Kamieniu Pomorskim Uroczystość Bożego Ciała w dniu 20 czerwca 2019 roku rozpoczęła się Mszą świętą w katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Po Mszy świętej tłumy wiernych ze sztandarami i chorągwiami wyruszyli w pielgrzymce, by odwiedzić  ołtarze ustawione na mieście. Uroczystość Bożego Ciała zakończyła się Mszą św. sprawowaną przez ks. kanonika Dariusza Żarkowskiego przy ołtarzu ustawionym w amfiteatrze, nad Zalewem Kamieńskim. Ołtarz został ufundowany w zeszłym roku przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim . Projektem i wykonaniem ołtarza zajął się Podstarszy Cechu Waldemar Panek. W uroczystości reprezentując CECH brali udział koledzy : Jarczak Jacek, Kamiński Marek, Kołomański Józef, Łowczynowski Krzysztof, Panek Waldemar, Płatkowski Krzysztof, Rużewicz Bogusław. Pomocy w montażu Ołtarza udzielili koledzy Jankowski Stanisław oraz Przybycień Zbigniew. Serdecznie im dziękujemy.