BIURA DO WYNAJĘCIA !

Zwolniły się dwa biura
11m2 oraz 36.68m2
od 01.11.2021roku

Szczegółowe informacje w biurze Cechu
te. 91 38 20 653