Ankieta ZRP Ankieta ws wpływu regulacji „Nowego Polskiego Ładu” i podwyżek cen gazu i en elektrycznej na MMŚP

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego aktywnie pracuje nad sformułowaniem postulatów i wystąpień do władz państwa z wnioskami o korektę niektórych regulacji prawnych Polskiego Ładu oraz o udzielenie wsparcia firmom rzemieślniczym wobec wysokich cen nośników energii i innych surowców. Aby zobrazować skalę wpływu zmian cen energii na kondycję firm rzemieślniczych, przygotowana została ankieta, którą wypełnić mają rzemieślnicy zrzeszeni w Państwa organizacji. Ankieta jest anonimowa, jej adresaci proszeni są jedynie o podanie niektórych podstawowych parametrów firmy, jak wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. Na ostatniej stronie jest także miejsce na zamieszczanie swobodnych uwag, komentarzy czy propozycji zmian przepisów.

Prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet do dnia 15 lutego na adres sekretariat@irszczecin.pl.

22.02.07 ANKIETA DOT POLSKIEGO ŁADU CEN GAZU i ENERGII