Andrzejkowy Bal Rzemieślnika 30.11.2019 w PSONI w Kamieniu Pomorskim.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim zaprasza wszystkich Zrzeszonych na Bal Andrzejkowy Rzemieślnika, który odbędzie się 30.11.2019 roku w PSONI na ul. Garncarskiej 4 w Kamieniu Pomorskim. Oferujemy dania ciepłe i zimne, pieczonego dzika, muzykę ( DJ ). Alkohol we własnym zakresie. Składka za osobę zrzeszoną wynosi 90 zł, za osobę niezrzeszoną 110 zł. Płatności przyjmujemy w biurze Cechu do 15.11.2019 (nieprzekraczalny termin).

Bal został odwołany z powodu zbyt małego zainteresowania .