15 lipca 2022

Zmiana nazwy Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją Zjazdu Delegatów Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie z dnia 09.06.2022r. zmianie ulega nazwa Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Aktualnie obowiązująca nazwa to Izba Rzemieślnicza w Szczecinie.
9 maja 2022

Adres nowej strony internetowej Cechu

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony internetowej o adresie: www.cech-kamien.pl
27 kwietnia 2022

Biuro Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców

Szukasz wsparcia w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców dla siebie lub swoich bliskich? Poniżej link do firmy LexFrontier Biuro Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców, która pomoże w załatwieniu formalności. http://lexfrontier.pl/
27 kwietnia 2022

2 maja 2022 Biuro nieczynne

Dnia 2 maja 2022 roku Biuro Cechu będzie nieczynne Przepraszamy
13 kwietnia 2022

Życzenia Wielkanocne

8 kwietnia 2022

Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości” 

Szanowni Państwo, Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie młodych na rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin. […]
4 marca 2022

Apel ZRP- wsparcie dla Ukrainy

Zapraszamy do zapoznania się z apelem Związku Rzemiosła Polskiego dostępnego również na  www.zrp.pl: Apel Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do organizacji rzemiosła o włączenie się w różne formy wsparcia dla Ukrainy | Związek Rzemiosła Polskiego (zrp.pl)  
15 lutego 2022

WYJAZD NA TARGI-ZGŁOŚ SIĘ! Wind&Energy

  WYJAZD NA TARGI-ZGŁOŚ SIĘ! Wind&Energy   Istniej możliwość wyjazdu dla firm na targi dla firm z branży energetyki wiatrowej.   Ruszył nabór zgłoszeń!   Termin naboru do 28 lutego 2022 roku   Termin wyjazdu 27-30 września 2022 r.   Organizowany cały wyjazd łącznie z:   transportem; noclegiem; wyżywieniem; wejściówkami […]
14 lutego 2022

Reprezentatywność wypełnienie oświadczeń- pilne

Szanowni Państwo, prosimy wszystkich Członków Cechu o przybycie z pieczątka do biura Cechu w celu wypełnienia oświadczenia o stanie zatrudnienia,  które Cech zobowiązany jest przesłać do Związku Rzemiosła Polskiego.  Terminem przekazania oświadczeń jest połowa marca 2022 roku. W związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze przybycie do biura Cechu. […]
14 lutego 2022

Ankieta ZRP Ankieta ws wpływu regulacji „Nowego Polskiego Ładu” i podwyżek cen gazu i en elektrycznej na MMŚP

Szanowni Państwo, Związek Rzemiosła Polskiego aktywnie pracuje nad sformułowaniem postulatów i wystąpień do władz państwa z wnioskami o korektę niektórych regulacji prawnych Polskiego Ładu oraz o udzielenie wsparcia firmom rzemieślniczym wobec wysokich cen nośników energii i innych surowców. Aby zobrazować skalę wpływu zmian cen energii na kondycję firm rzemieślniczych, przygotowana […]
2 lutego 2022

Szkolenie online dla Przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu 3.02.2022r

Szkolenie online dla Przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2022 r., w godz. 9:00-11:30. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie we współpracy z Oddziałem ZUS w Szczecinie przeprowadzi kolejne szkolenie dla przedsiębiorców. Spotkanie będzie poświęcone zmianom podatkowym i zmianom w ubezpieczeniach społecznych wprowadzonych Polskim Ładem. Zdalne szkolenie […]
28 stycznia 2022

Ważne zmiany dotyczące definicji rzemieślnika oraz zmian dotyczących uczniów młodocianych

Każdy pracodawca/ rzemieślnik zrzeszony w Cechu  zobowiązany jest  zgłaszać do biura Cechu wszystkie zmiany dotyczące swojej firmy ( np. zmiana siedziby,  przekształcenie f firmy w inną formę prawną  itp..)   Bardzo proszę zapoznać się z istotnymi zmianami zamieszczonymi w załączniku, w którym opisane są poniższe zagadnienia: – Definicja pracodawcy /rzemieślnika […]