WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAMIENIU POMORSKIM odbędzie się dnia 18.09.2021 o godz. 15 w PSONI ul.Kopernika 12, 72-400 Kamień Pomorski

Serdecznie zapraszamy wszystkich zrzeszonych!