Obchody 80 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 02.09.2019

Obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, odbyły się 2 września 2019 roku na Cmentarzu Wojennym w Kamieniu Pomorskim. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą – polową w intencji Ojczyzny. W tych rocznicowych obchodach udział wzięły poczty sztandarowe, oraz oficjalne delegacje z naszego powiatu. Dziękujemy naszym członkom za godne reprezentowanie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim w tym podniosłym wydarzeniu. : Bogusławowi Rużewiczowi, Jarosławowi Olszakowi oraz Robertowi Klamborowskiemu.