Aktualności:

26 czerwca 2020

MŁODOCIANI PRACOWNICY POWRÓT NA PRAKTYKĘ

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie będący […]
25 czerwca 2020

Pracodawco zrzeszony w Cechu !!!!

Pracodawco zrzeszony w Cechu !!!! Jeżeli nie skorzystałeś jeszcze z pomocy Państwa w związku z COVID-19 Cech Rzemiosł służy pomocą w wypełnianiu i składaniu wniosków w […]
24 czerwca 2020

Gaszyn challenge

Cech Rzemiosł podjął wyzwanie i nominuje dalej: Ciastkarnia Wieslaw Żelek, PGK Kamień Pomorski, Izba Rzemieślnicza w Szczecinie, Grupa Zapaśnicza Wiking Wolin.

Kontakt z nami: